+48 531 870 090 produkcja@mkchemix.com.pl

Obróbka metali w technologii CNC

Obróbka metali w technologii CNC

Specjalizacja MK Chemix to precyzyjna obróbka skrawaniem w najnowocześniejszej technologii CNC

MK Chemix

MK CHEMIX specjalizuje się w produkcji części oraz komponentów mechanicznych używanych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Obróbka metali

Obróbka skrawaniem metali polega na nadaniu danym elementom oczekiwanych kształtów oraz wymiarów poprzez fragmentaryczne usuwanie części ich materiału.

Park Maszyn

Jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w okolicy Mielca. Ciągle poszerzana jest ilość urządzeń i maszyn dzięki którym usługi są na najwyższym poziomie.

Frezowanie 2D

frezowanie 2d

Frezowanie 2D to obróbka materiału w jednej płaszczyźnie XY na danej głębokości. Szeroka gama frezów gwarantuje wysoką dokładność oraz możliwość uzyskania rożnego rodzaju efektów, dopasowanych do potrzeb Klienta.

Frezowanie 3D

frezowanie 3d
Frezowanie 3D (trzy osiowe) oferuje kompletne rozwiązanie do generowania wysokiej jakości ścieżek narzędzia. Służy programowaniu obróbki elementów skomplikowanych bądź o powierzchniach swobodnych.

Frezowanie 5D

frezowanie 5d

Podczas frezowania 5D (pięcio osiowe) obrabiarka wykonuje dodatkowy obrót wokół osi Y i Z. Umożliwia to precyzyjne tworzenie dowolnych brył i detali, a także skracanie czasu realizacji zleceń przy jednoczesnym zwiększeniu jakości.

Grawerowanie

grawerowanie
Grawerowanie polega na usunięciu z powierzchni danego materiału jego bardzo cienkiej warstwy, a tym samym na stworzeniu określonego wzoru (liter, cyfr, stempli, obrazów…)

Gwintowanie

gwintowanie
Zaplecze tokarek i frezarek, które umożliwiają kształtowanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, w różnych materiałach. Usługa w oparciu o indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Inne usługi

spawanie
Oferta na prace ślusarskie (spawanie, lakierowanie, polerowanie, montaż elementów).  Zadzwoń teraz, dowiedz się więcej! Złoż zapytanie ofertowe!

Zadzwoń teraz, dowiedz się więcej o obróbce metali w technologii CNC

obróbka metali w technologii cnc

Obróbka metali

Specjalizacja w obróbce: stali węglowych, stali nierdzewnych, żeliwo szare i sferoidalne, aluminium, mosiądz, brąz, odkuwek, odlewów oraz tworzyw sztucznych. Wszystkie obróbki metalu w najnowocześniejszej technologii CNC.

Zobacz referencje klientów MK Chemix!

Co to jest obróbka metali?
Obróbka metali – zestawienie procesów, w trakcie których – poprzez użycie odpowiednich technologii – dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Zmiany obejmują również modyfikację ich wymiarów, a także właściwości. Przetwarzanie metali należy do szczególnie popularnych rozwiązań technologicznych w zakładach przemysłowych. Obróbka metali pod tym względem dotyczy zarówno charakterystyki fizycznej oraz chemicznej – standardowo wyróżniamy jej trzy rodzaje.

Frezowanie

Frezowanie – rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy zawsze wykonuje narzędzie, a ruch posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki, na której jest prowadzona obróbka) wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany.

Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie nazywa się frezarką.

Toczenie

Toczenie – rodzaj obróbki wiórowej stosowany najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Istnieje możliwość uzyskiwania metodą toczenia również innych kształtów niż obrotowe. Toczenie polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu, w celu uzyskania pożądanego kształtu i wymiarów. Tokarka jest obrabiarką przeznaczoną do obróbki powierzchni zewnętrznych (toczenie) i wewnętrznych (wytaczanie). Podstawowymi ruchami są: ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia.

Gwintowanie

Gwintowanie – śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak dobrany kształt, że pasują do siebie. Ruch obrotowy elementu z gwintem zewnętrznym powoduje przesuwanie się tego elementu względem elementu z gwintem wewnętrznym.

Gwint może być interpretowany jako równia pochyła nawinięta na powierzchnię walcową. W związku z tym mechanika gwintu jest identyczna jak równi pochyłej, dlatego też śrubę zalicza się wraz z równią pochyłą do maszyn prostych.

Grawerowanie

Grawerstwo (inaczej rytownictwo) – zawód zaliczany do rzemiosł metalowych. Jest to jedna z najdawniejszych technik zdobienia wyrobów artystycznych (metal, kości, kamień, szkło). Grawerstwo to wykonywanie wgłębień o różnej głębokości, przekroju i kształtach, na powierzchniach metalowych (czasami w innych powierzchniach typu wielowarstwowa lub przeźroczysta pleksi, kamień półszlachetny lub szlachetny, często warstwowo wielobarwny). Grawer rytuje litery i wzory.

Do grawerowania ręcznego służą tzw. rylce, czyli specjalnie i różnie profilowane, ostre trzony ze stali, osadzone w drewnianych uchwytach, które pozwalają rzeźbić powierzchnię metalu techniką skrawania.

Jak większość zawodów grawerstwo ulegało automatyzacji, stąd grawer posługuje się też maszynami grawerskimi (głównie kopiarkami). Obecnie za techniki grawerskie uważa się na równi z klasycznym rytowaniem (wybieraniem), także trawienie substancjami chemicznymi i rytowanie laserem. Dawniej grawerów zatrudniano w drukarniach (ręczna produkcja czcionek i znaków drukarskich), pieczątkarniach (produkcja stempli, pieczęci i pieczątek, odznak, medali), w mennicach (produkcja matryc do druku banknotów, obligacji, znaczków pocztowych itp.) oraz w artystycznych zakładach grawerskich, gdzie wykonywano prace grawerskie na przedmiotach ozdobnych, przedmiotach kultu religijnego, broni, biżuterii, itp. Obecnie zawód coraz rzadszy, niszowy, tracący swoją odrębność.

Spawanie

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.

Regeneracja części

Regeneracja części – działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy, gdy nie ma nowej, zastępczej części lub gdy koszt regeneracji jest mniejszy niż nowa część oraz wtedy, gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska (np. opony pojazdów). Często, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych urządzeniach, wymienia się tylko jedną lub kilka części urządzenia, maszyny.

Regeneracja nie obejmuje odtwarzania części (wyprodukowania części), które są ogólnodostępne na rynku i są objęte ochroną prawa patentowego (przemysłowy wzór patentowy jest jedynym legalnym sposobem na monopol na rynku). Zgodnie z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP, wytwarzanie takiej części, montowanie i sprzedaż będzie naruszeniem praw ochronnych firmy X do tej części lub urządzenia. Zobacz więcej Naprawa i regeneracja

Dołącz do grona zadowolonych klientów już dziś! Zadzwoń, dowiedz się więcej o obróbce skrawaniem metali!