+48 531 870 090 produkcja@mkchemix.com.pl

Spawanie

Mig, TIg i nie tylko.

Firma MK Chemix dzięki połączeniu nowych technologii oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników, świadczy usługi i wykonawstwo  wyrobów o najwyższym poziomie jakości.

Nowoczesne urządzenia spawalnicze pozwalają nam na spawanie aluminium, spawanie stali kwasoodpornej, spawanie stali nierdzewnej oraz stali czarnej metodami TIG, MAG, MIG.

W chwili obecnej odnotowujemy duże zainteresowanie na takie usługi jak np.: spawanie stali nierdzewnej oraz spawanie aluminium. Nasze doświadczenie pozwala na wysoką jakość spawania wymienionych materiałów.

 

SPAWANIE, A RODZAJE SPOIN SPAWALNICZYCH

  • spoiny spawalnicze pachwinowe – znajdują zastosowanie do zakładkowego i niezakładkowego łączenia blach lub części ustawionych pod kątem
  • spawanie z wykorzystaniem spoiny czołowej – wykorzystuje się do łączenia blach, rur, prętów itp. Przy tej spoinie wymagana jest odpowiednio przygotowana krawędź elementów
  • spawanie otworowe i punktowe wykonuje się przeważnie w celu wzmocnienia spoin pachwinowych przy łączeniu szerszych elementów
  • spoiny brzeżne doskonałe przy spawaniu blach cienkich. Uzyskujemy stopienie odwiniętych krawędzi bez użycia dodatkowego nakładu materiału
  • spawanie z zastosowaniem spoiny krawędziowej najczęściej z wykorzystaniem robota spawalniczego. Możemy je podzielić na spoiny nośne dla dużych obciążeń, spoiny szczelne oraz spoiny złączne, niezbedne dla elementów konstrukcyjnych

 

JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Spawanie o najwyższej jakości oraz doskonałe kwalifikacje naszych spawaczy, to elementy  które pozwoliły nam na zdobycie zaufania przez wielu kontrahentów z rynku Europejskiego. Jednym z filarów naszej firmy, jest świadomość naszych pracowników, iż spawanie jakościowe, stanowi o bezpieczeństwie wszystkich łączonych konstrukcji i urządzeń, a przede wszystkim osób z nich korzystających.

Jakość spawania zależy od wielu czynników, a w tym od ilości i natężenia dostarczanej energii, rodzaju spawanych materiałów, materiału z którego wytworzona jest elektroda spawalnicza lub topnika, projekt i geometria połączenia oraz powiązanie pomiędzy wyżej wymienionymi elementami.

Spawanie, a przede wszystkim jego końcowy efekt, możemy sprawdzić metodami niszczącymi i nieniszczącymi. Dla przykładu po spawaniu możemy łatwo zauważyć widoczne defekty w spoinie. Możemy również zmierzyć optymalny poziom naprężeń rezydualnych i zniekształceń. Spawanie przeprowadzane jest w oparciu o przepisy i normy określające wytyczne dla spawacza i osoby kontrolującej jakość spoiny.